Digital detox

En digital detox innebär att man helt undviker telefon, dator och andra uppkopplade enheter under en given tid, vanligtvis 72 timmar. Det reducerar stress, ångest, bidrar till förbättrat utseende och ger nervbanor tid att reparera sig. En digital detox kan gärna kombineras med en juicedetox.

En årlig digital detox reducerar risken för stressrelaterade skador och sjukdomar som t ex alkoholism, manligt håravfall, diabetes, stroke, hjärntumörer och demens.

En digital detox är superviktigt vid vissa infektionssjukdomar för att minska risken för neurologiska komplikationer. T ex streptokocker (PANDAS), polio (paralytisk polio), pandemisk influensa (encephalitis lethargica), campylobacter (guillain-barré syndrome), TBE och nipahvirus.

Snailday Wellness kör en årlig detox 2-4 januari, ett perfekt sätt att starta ett hälsosamt år!