Förkalkad tallkottkörtel

Tallkottkörteln är avgörande för dygnsrytm och intuition. För att den ska fungera behöver den precis som din kaffebryggare kalkas av regelbundet.

Symptom på en förkalkad tallkottkörtel är ointresse för fysisk träning, bristande dygnsrytm, mobilberoende, asymmetriskt ansikte, ätstörningar och migrän. På sikt ökar en förkalkad tallkottkörtel risken för demens.

En digital detox är en bra grund till en hälsosam tallkottkörtel. Det räcker att köra tre dygn i streck årligen för att hålla en låg nivå av kalcium. Det är dock viktigt att detoxen är absolut, så undvik telefoner, datorer och andra uppkopplade enheter. Av praktiska skäl är det lämpligt att lägga detoxen när de flesta är lediga, ex i början på januari.

Vissa yogaövningar har också en god effekt. Exempel är delfinen, örnen, underarmsstående och barnets position med ett block under pannan.