Binjurar

Binjurarna behöver justeras ibland. Det behövs för att rätt mängd noradrenalin och kortisol ska produceras. Underproduktion av noradrenalin är en vanlig orsak till ångest, och vid en justering av binjurarna behöver man inte använda noradrenalinåterupptagshämmare.

Vid en kraftigare underaktivitet i binjurarna uppträder Addisons sjukdom, och vid en kraftig överaktivitet Cushings syndrom, båda mycket allvarliga och potentiellt dödliga.