En större och starkare person av det motsatta könet brottas med autisten. Av praktiska skäl är det lättast att utföra på yngre, men även vuxna kan få god hjälp om man hittar en lämplig terapeut. Det finns t ex flera kvinnliga proffsbrottare som vid sidan av sin idrottsutövning brottats med autistiska män. Grepp och kast ska väljas för att minimera skaderisk.

Brottningsterapi kan även behandla SMS-nacke med en neck scissor, och justera mage och bröstkorg med en body scissor.