Efteråt

När autismen behandlas återfås sociala förmågor och personen kommer successivt att bli mer självständig. Ofta går man från att vara beroende av bidrag till att kunna arbeta med riktig lön. En del kan även bli egna företagare. Det sker inte över en natt, utan man brukar räkna med en förbättring på 10-20 procent per år. Med andra ord brukar det ta mellan fem och tio år att gå från totalt bidragsberoende till helt egen försörjning.

Vid botad autism är anknytningsproblematiken inte bara botad, ofta har man en bättre anknytningsfunktion än genomsnittsindividen. Dvs man står nära Moder Teresa på anknytningsskalan, där personer som Josef Mengele och Charles Manson står på den motsatta sidan.