Autism beror på en störning i anknytningsneuronerna. Det orsakar problem med ögonkontakt. Autism orsakas ofta av gener, infektion av enterovirus under första levnadsåret och för mycket skärmtid. Enterovirus ger magsjukesymptom, och gör att de är svåra att skilja från nyttiga utrensningsvirus som ex rotavirus och norovirus. Oavsett orsak så är autism en sjukdom som går att bota!